• Naziv: MARINO TOPIĆ
  • Naselje: Baška Voda, 21320
  • Grad/Općina: Baška Voda
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARINO TOPIĆ Nacionalna potpora Model otkupa povlastica ili ribolovnih alata 2016 60.764,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 60.764,00 HRK 0,00 HRK