• Naziv: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU JUŽNI JADRAN
  • Naselje: Ston, 20230
  • Grad/Općina: Ston
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU JUŽNI JADRAN EMFF Pripremna potpora 2016 30.442,84 HRK 172.509,41 HRK
Ukupno 30.442,84 HRK 172.509,41 HRK