• Naziv: ŽIVODER KATA
  • Naselje: Dautan, 43272
  • Grad/Općina: Nova Rača
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽIVODER KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 208,01 HRK 832,49 HRK
ŽIVODER KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.131,54 HRK 1.256,68 HRK
ŽIVODER KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 747,78 HRK 843,26 HRK
ŽIVODER KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 536,58 HRK 1.778,03 HRK
Ukupno 2.623,91 HRK 4.710,46 HRK