• Naziv: MATULOVIĆ DINKO
  • Naselje: Žrnovo, 20275
  • Grad/Općina: Korčula
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATULOVIĆ DINKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 121,39 HRK 485,88 HRK
MATULOVIĆ DINKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 175,82 HRK 996,45 HRK
MATULOVIĆ DINKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 660,48 HRK 733,49 HRK
MATULOVIĆ DINKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 426,64 HRK 481,14 HRK
MATULOVIĆ DINKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 313,20 HRK 1.037,82 HRK
Ukupno 1.697,53 HRK 3.734,78 HRK