• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Dežanovac, 43506
  • Grad/Općina: Dežanovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 133,16 HRK 533,04 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 673,59 HRK 807,21 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 446,61 HRK 499,08 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 341,09 HRK 1.130,02 HRK
Ukupno 1.594,45 HRK 2.969,35 HRK