• Naziv: SABADOŠ NEVENKA
  • Naselje: Mikluševci, 32238
  • Grad/Općina: Tompojevci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SABADOŠ NEVENKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 488,48 HRK 1.954,93 HRK
SABADOŠ NEVENKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.550,08 HRK 1.747,91 HRK
SABADOŠ NEVENKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.657,15 HRK 2.950,93 HRK
SABADOŠ NEVENKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.616,81 HRK 1.823,21 HRK
SABADOŠ NEVENKA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 367,60 HRK 367,60 HRK
SABADOŠ NEVENKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.259,96 HRK 4.175,20 HRK
SABADOŠ NEVENKA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.230,86 HRK 13.019,78 HRK