• Naziv: KOMAR ALEN
  • Naselje: Vukosavljevica, 33404
  • Grad/Općina: Špišić Bukovica
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOMAR ALEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.805,07 HRK 11.225,87 HRK
KOMAR ALEN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.817,79 HRK 2.049,88 HRK
KOMAR ALEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 15.258,88 HRK 16.945,95 HRK
KOMAR ALEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
KOMAR ALEN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 183,80 HRK 183,80 HRK
KOMAR ALEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 7.235,06 HRK 23.974,22 HRK
KOMAR ALEN Nacionalna potpora Duhan 2016 167.859,91 HRK 0,00 HRK
KOMAR ALEN Nacionalna potpora Integrirana poljoprivredna proizvodnja 2016 7.991,46 HRK 0,00 HRK
KOMAR ALEN Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
KOMAR ALEN Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 9.359,17 HRK 0,00 HRK
Ukupno 218.293,06 HRK 59.444,20 HRK