• Naziv: PAVLIN JOSIP
  • Naselje: Zlatar, 49250
  • Grad/Općina: Zlatar
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVLIN JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 918,33 HRK 3.675,09 HRK
PAVLIN JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.933,62 HRK 10.957,07 HRK
PAVLIN JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 179,80 HRK 202,73 HRK
PAVLIN JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.995,22 HRK 5.547,54 HRK
PAVLIN JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.226,90 HRK 3.638,86 HRK
PAVLIN JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.368,57 HRK 7.848,99 HRK
Ukupno 13.622,44 HRK 31.870,28 HRK