• Naziv: KARAS ANTONIO
  • Naselje: Kapela Ravenska, 48265
  • Grad/Općina: Sveti Petar Orehovec
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KARAS ANTONIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 750,84 HRK 3.004,82 HRK
KARAS ANTONIO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 5.028,48 HRK 5.670,46 HRK
KARAS ANTONIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.084,38 HRK 4.536,02 HRK
KARAS ANTONIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.556,19 HRK 1.754,87 HRK
KARAS ANTONIO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 1.102,80 HRK 1.102,80 HRK
KARAS ANTONIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.936,66 HRK 6.417,56 HRK
KARAS ANTONIO Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 8.390,10 HRK 0,00 HRK
Ukupno 22.849,45 HRK 22.486,53 HRK