• Naziv: BUGARSKI PREDRAG
  • Naselje: Pačetin, 32222
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUGARSKI PREDRAG EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 654,37 HRK 2.618,85 HRK
BUGARSKI PREDRAG EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.559,58 HRK 3.953,12 HRK
BUGARSKI PREDRAG EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.299,47 HRK 2.593,01 HRK
BUGARSKI PREDRAG EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.687,98 HRK 5.593,17 HRK
Ukupno 8.201,40 HRK 14.758,15 HRK