• Naziv: BOŽIĆ STOJAN
  • Naselje: Bobota, 32225
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOŽIĆ STOJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 916,50 HRK 3.667,37 HRK
BOŽIĆ STOJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.993,38 HRK 2.247,79 HRK
BOŽIĆ STOJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.984,83 HRK 5.535,92 HRK
BOŽIĆ STOJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.220,17 HRK 3.631,21 HRK
BOŽIĆ STOJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.363,91 HRK 7.832,63 HRK
Ukupno 13.478,79 HRK 22.914,92 HRK