• Naziv: HUBAK BOŠKO
  • Naselje: Ćelije, 32225
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HUBAK BOŠKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 499,11 HRK 1.997,35 HRK
HUBAK BOŠKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 63,25 HRK 358,37 HRK
HUBAK BOŠKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.648,67 HRK 2.986,86 HRK
HUBAK BOŠKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.714,87 HRK 3.015,07 HRK
HUBAK BOŠKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.753,80 HRK 1.977,71 HRK
HUBAK BOŠKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.287,26 HRK 4.265,86 HRK
Ukupno 8.966,96 HRK 14.601,22 HRK