• Naziv: ŠVAIĆ KRISTINA
  • Naselje: Toranj, 34330
  • Grad/Općina: Velika
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠVAIĆ KRISTINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 942,80 HRK 3.773,10 HRK
ŠVAIĆ KRISTINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 5.559,00 HRK 6.268,64 HRK
ŠVAIĆ KRISTINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.128,62 HRK 5.695,69 HRK
ŠVAIĆ KRISTINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.334,68 HRK 3.760,41 HRK
ŠVAIĆ KRISTINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.431,72 HRK 8.058,29 HRK
Ukupno 17.396,82 HRK 27.556,13 HRK