• Naziv: BARANAŠIĆ MARIJANA
  • Naselje: Mali Otok, 48317
  • Grad/Općina: Legrad
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARANAŠIĆ MARIJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 300,43 HRK 1.202,40 HRK
BARANAŠIĆ MARIJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.634,39 HRK 1.815,03 HRK
BARANAŠIĆ MARIJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 983,54 HRK 1.109,14 HRK
BARANAŠIĆ MARIJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 774,92 HRK 2.568,09 HRK
Ukupno 3.693,28 HRK 6.694,66 HRK