• Naziv: SUDAR VALENT
  • Naselje: Potok Kalnički, 48269
  • Grad/Općina: Kalnik
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SUDAR VALENT EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 455,99 HRK 1.824,97 HRK
SUDAR VALENT EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.481,10 HRK 2.797,89 HRK
SUDAR VALENT EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.480,56 HRK 2.754,85 HRK
SUDAR VALENT EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.098,06 HRK 1.238,26 HRK
SUDAR VALENT EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.176,26 HRK 3.897,70 HRK
Ukupno 7.691,97 HRK 12.513,67 HRK