• Naziv: HAJEC JOSIP
  • Naselje: Jalžabet, 42203
  • Grad/Općina: Jalžabet
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HAJEC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 150,75 HRK 603,46 HRK
HAJEC JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
HAJEC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 820,25 HRK 910,92 HRK
HAJEC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 747,78 HRK 843,26 HRK
HAJEC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 388,95 HRK 1.288,79 HRK
Ukupno 2.486,06 HRK 4.073,07 HRK