• Naziv: ŽARAK IVAN
  • Naselje: Perušić, 53202
  • Grad/Općina: Perušić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽARAK IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 154,65 HRK 618,90 HRK
ŽARAK IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 614,05 HRK 3.479,53 HRK
ŽARAK IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 841,20 HRK 934,23 HRK
ŽARAK IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 543,45 HRK 612,78 HRK
ŽARAK IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 398,89 HRK 1.321,81 HRK
Ukupno 2.552,24 HRK 6.967,25 HRK