• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kraljevac, 43212
  • Grad/Općina: Rovišće
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 126,44 HRK 505,99 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 687,78 HRK 763,84 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 520,97 HRK 587,48 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 326,11 HRK 1.080,70 HRK
Ukupno 1.661,30 HRK 2.938,01 HRK