• Naziv: LODETA JOSIP
  • Naselje: Repaš, 48332
  • Grad/Općina: Molve
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LODETA JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 323,21 HRK 1.293,53 HRK
LODETA JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.758,31 HRK 1.952,71 HRK
LODETA JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.257,52 HRK 1.418,05 HRK
LODETA JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 833,71 HRK 2.762,64 HRK
Ukupno 4.172,75 HRK 7.426,93 HRK