• Naziv: KOKŠA SLAVKO
  • Naselje: Molve, 48327
  • Grad/Općina: Molve
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOKŠA SLAVKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 230,63 HRK 923,07 HRK
KOKŠA SLAVKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.254,77 HRK 1.393,44 HRK
KOKŠA SLAVKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.125,04 HRK 1.268,68 HRK
KOKŠA SLAVKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 594,89 HRK 1.971,52 HRK
Ukupno 3.205,33 HRK 5.556,71 HRK