• Naziv: ABRAMOVIĆ MILAN
  • Naselje: Krajiška Kutinica, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ABRAMOVIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 230,02 HRK 920,70 HRK
ABRAMOVIĆ MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 484,42 HRK 2.744,98 HRK
ABRAMOVIĆ MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 936,45 HRK 1.056,01 HRK
ABRAMOVIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.251,40 HRK 1.389,77 HRK
ABRAMOVIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 808,41 HRK 911,61 HRK
ABRAMOVIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 593,37 HRK 1.966,32 HRK
Ukupno 4.304,07 HRK 8.989,39 HRK