• Naziv: MLINAR IVICA
  • Naselje: Vrbanovec, 42232
  • Grad/Općina: Donji Martijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MLINAR IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 213,43 HRK 854,20 HRK
MLINAR IVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 61,90 HRK 350,74 HRK
MLINAR IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.161,12 HRK 1.289,55 HRK
MLINAR IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 880,26 HRK 992,64 HRK
MLINAR IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 550,56 HRK 1.824,43 HRK
Ukupno 2.867,27 HRK 5.311,56 HRK