• Naziv: PARILO MARINKO
  • Naselje: Dubrava, 20248
  • Grad/Općina: Ston
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PARILO MARINKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 375,12 HRK 1.501,23 HRK
PARILO MARINKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.040,47 HRK 2.266,14 HRK
PARILO MARINKO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 979,05 HRK 979,05 HRK
PARILO MARINKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.318,14 HRK 1.486,40 HRK
PARILO MARINKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 967,64 HRK 3.206,26 HRK
Ukupno 5.680,42 HRK 9.439,08 HRK