• Naziv: HOSSU KATICA
  • Naselje: Poljana Križevačka, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HOSSU KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 273,52 HRK 1.094,77 HRK
HOSSU KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.488,00 HRK 1.652,51 HRK
HOSSU KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.275,48 HRK 1.438,31 HRK
HOSSU KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 705,59 HRK 2.338,15 HRK
HOSSU KATICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.033,37 HRK 6.523,74 HRK