• Naziv: PAVLETIĆ STJEPAN
  • Naselje: Brodski Drenovac, 34315
  • Grad/Općina: Pleternica
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVLETIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 352,87 HRK 1.412,24 HRK
PAVLETIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.919,53 HRK 2.131,75 HRK
PAVLETIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.295,67 HRK 1.461,09 HRK
PAVLETIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 910,22 HRK 3.016,14 HRK
Ukupno 4.478,29 HRK 8.021,22 HRK