• Naziv: PILJAK JOSIP
  • Naselje: Novakovec, 42203
  • Grad/Općina: Jalžabet
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PILJAK JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 204,11 HRK 816,74 HRK
PILJAK JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.784,45 HRK 2.012,34 HRK
PILJAK JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.110,21 HRK 1.232,98 HRK
PILJAK JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 833,10 HRK 939,43 HRK
PILJAK JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 526,40 HRK 1.744,32 HRK
Ukupno 4.458,27 HRK 6.745,81 HRK