• Naziv: HLIŠĆ DRAGICA
  • Naselje: Cirkovljan, 40323
  • Grad/Općina: Prelog
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HLIŠĆ DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 156,03 HRK 624,40 HRK
HLIŠĆ DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 848,77 HRK 942,57 HRK
HLIŠĆ DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 498,50 HRK 562,18 HRK
HLIŠĆ DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 402,48 HRK 1.333,66 HRK
Ukupno 1.905,78 HRK 3.462,81 HRK