• Naziv: MAKSIMOVIĆ BRANISLAV
  • Naselje: Trpinja, 32224
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAKSIMOVIĆ BRANISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 545,13 HRK 2.181,51 HRK
MAKSIMOVIĆ BRANISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.965,15 HRK 3.293,02 HRK
MAKSIMOVIĆ BRANISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.915,48 HRK 2.160,03 HRK
MAKSIMOVIĆ BRANISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.406,05 HRK 4.659,17 HRK
Ukupno 6.831,81 HRK 12.293,73 HRK