• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Janjina, 20246
  • Grad/Općina: Janjina
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 101,60 HRK 406,61 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 552,70 HRK 613,85 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 357,07 HRK 402,64 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 262,05 HRK 868,49 HRK
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 391,70 HRK 0,00 HRK
Ukupno 1.665,12 HRK 2.291,59 HRK