• Naziv: TOMEC ANA
  • Naselje: Severovci, 48350
  • Grad/Općina: Đurđevac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMEC ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 844,95 HRK 3.381,39 HRK
TOMEC ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.596,03 HRK 5.104,16 HRK
TOMEC ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.150,53 HRK 3.552,70 HRK
TOMEC ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.179,29 HRK 7.221,51 HRK
Ukupno 10.770,80 HRK 19.259,76 HRK