• Naziv: PAŽIN STOJAN
  • Naselje: Tučenik, 10345
  • Grad/Općina: Gradec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAŽIN STOJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 197,69 HRK 791,05 HRK
PAŽIN STOJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.075,20 HRK 1.194,07 HRK
PAŽIN STOJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 783,71 HRK 883,78 HRK
PAŽIN STOJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 509,81 HRK 1.689,43 HRK
Ukupno 2.566,41 HRK 4.558,33 HRK