• Naziv: CRC MATO
  • Naselje: Donja Gračenica, 44318
  • Grad/Općina: Popovača
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CRC MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 171,92 HRK 687,93 HRK
CRC MATO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 361,96 HRK 2.051,13 HRK
CRC MATO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
CRC MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 935,08 HRK 1.038,51 HRK
CRC MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 604,07 HRK 681,20 HRK
CRC MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 443,38 HRK 1.469,35 HRK
Ukupno 2.894,74 HRK 6.354,76 HRK