• Naziv: PRODANOVIĆ SRETO
  • Naselje: Jagodnjak, 31324
  • Grad/Općina: Jagodnjak
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PRODANOVIĆ SRETO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 525,94 HRK 2.104,84 HRK
PRODANOVIĆ SRETO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.860,88 HRK 3.177,21 HRK
PRODANOVIĆ SRETO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.848,13 HRK 2.084,04 HRK
PRODANOVIĆ SRETO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.356,60 HRK 4.495,35 HRK
Ukupno 6.591,55 HRK 11.861,44 HRK