• Naziv: MARKOVIĆ ANA
  • Naselje: Aleksinica, 53212
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKOVIĆ ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 494,60 HRK 1.979,47 HRK
MARKOVIĆ ANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.966,48 HRK 11.143,22 HRK
MARKOVIĆ ANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.517,03 HRK 2.838,40 HRK
MARKOVIĆ ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.690,56 HRK 2.988,01 HRK
MARKOVIĆ ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.738,05 HRK 1.959,97 HRK
MARKOVIĆ ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.275,79 HRK 4.227,64 HRK
Ukupno 10.682,51 HRK 25.136,71 HRK