• Naziv: MANOJLOVIĆ MILENKO
  • Naselje: Trpinja, 32224
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MANOJLOVIĆ MILENKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 299,05 HRK 1.196,90 HRK
MANOJLOVIĆ MILENKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.626,83 HRK 1.806,70 HRK
MANOJLOVIĆ MILENKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.050,97 HRK 1.185,13 HRK
MANOJLOVIĆ MILENKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 771,48 HRK 2.556,24 HRK
Ukupno 3.748,33 HRK 6.744,97 HRK