Isplate za financijsku godinu 2016.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
223946 MATINAC KATA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 109.248,86 HRK
45857 JURIĆ IVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 147.125,17 HRK
45947 ĆAĆIĆ ANTO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 143.027,36 HRK
142574 PARAŠILOVAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 12.745,09 HRK
42999 MATAKOVIĆ MARTIN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 8.475,77 HRK
43098 JOVANOVAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 41.886,82 HRK
43782 JOVANOVAC JOSIP Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 18.031,14 HRK
499189 SEREZLIJA IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 55.996,66 HRK
119598 BABIĆ MARKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 23.786,57 HRK
161504 JOVANOVAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 39.325,34 HRK
162465 BABIĆ FRANJO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 144.396,97 HRK
27976 SEREZLIJA SLAVKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 234.694,36 HRK
106700 JOVANOVAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 8.507,15 HRK
105968 MILIČEVIĆ MARIJAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 6.745,03 HRK
46494 DRETVIĆ IVICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 179.464,86 HRK
32674 PAPAC SREĆKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 506.752,48 HRK
141887 JOVANOVAC ANTUN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 68.928,90 HRK
196909 BABIĆ IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 7.942,23 HRK
203215 KNEŽEVIĆ JOSIP Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 137.439,87 HRK
501502 FRANJO JOVANOVAC Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 30.481,44 HRK
181421 PARAŠILOVAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 24.768,22 HRK
176238 PEJAKOVIĆ MARKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 78.223,97 HRK
330918 KADIĆ MATO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 134.703,04 HRK
331785 ZLATKO JOVANOVAC Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 24.937,72 HRK
140135 MIKINAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 13.655,35 HRK
196477 DRETVIĆ MARTIN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 18.050,52 HRK
135499 KOVAČEVIĆ ŽELJKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 11.301,01 HRK
94864 EŠEGOVIĆ IVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 9.687,60 HRK
28057 STOJANOVIĆ EVA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 41.035,21 HRK
194965 MAROJEVIĆ IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 18.930,50 HRK
194971 NIJE PRIMJENJIVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 3.685,53 HRK
212954 STOJANOVIĆ TOMISLAV Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 40.939,58 HRK
28922 TRBLJANIĆ IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 36.369,43 HRK
29041 ĐURO ŽIVKOVIĆ Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 19.337,28 HRK
29049 VARNICA JOSIP Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 50.420,43 HRK
29081 VUKADIN BRANKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 21.889,27 HRK
29135 ŽIGMUNDOVAC ZDRAVKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 18.929,33 HRK
29187 ŽIVKOVIĆ KATA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 10.955,88 HRK
15503 ČOLAKOVAC FRANJO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 100.787,51 HRK
156344 DIDOVIĆ MATO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 40.724,04 HRK
56626 ČOLAKOVAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 37.935,72 HRK
189030 MAKAREVIĆ IVICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 32.239,49 HRK
188130 JOVANOVAC ANTUN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 118.356,62 HRK
229094 NIJE PRIMJENJIVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 4.890,79 HRK
226053 DURDOV DRAŽEN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 174.000,64 HRK
128931 BLAŽEVAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 30.324,46 HRK
128994 ŽIVKOVIĆ FRANJO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 56.896,35 HRK
159019 STOJANOVIĆ MARTIN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 59.829,27 HRK
157925 BRAŠULJ DRAGICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 30.513,12 HRK
233478 MIJATOVIĆ ŽELJKA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 17.139,88 HRK
157231 BLAŽEVAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 63.854,43 HRK
267817 KONJAREVIĆ GORAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 22.540,84 HRK
278966 PAVIČIĆ ANICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 71.678,98 HRK
93980 DUGALIĆ JOSIP Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 28.270,09 HRK
155106 BOŠNJAK IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 62.652,46 HRK
104657 DRETVIĆ IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 23.700,97 HRK
105011 DRETVIĆ ANDRIJA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 200.521,29 HRK
196683 ĐEREK NENAD Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 38.141,22 HRK
163010 NIKOLIĆ FRANJO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 34.531,24 HRK
163132 PARAŠILOVAC IVICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 25.176,25 HRK
274401 ČOLAKOVAC-MIJIĆ IVANA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 225.095,72 HRK
205356 IVANKOVIĆ VLADO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 41.959,56 HRK
205471 KADIĆ ANA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 23.030,69 HRK
205599 SEREZLIJA LJUBICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 19.836,92 HRK
204846 BLAŽEVAC DRAŽEN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 41.004,92 HRK
378094 BLAŽEVAC MARIO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 57.308,47 HRK
352864 LUCA JOVANOVAC Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 38.858,43 HRK
335728 MARIJA MARTIĆ Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 11.348,23 HRK
335963 KOKANOVIĆ KATA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 38.015,79 HRK
209231 KONJAREVIĆ KATICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 37.498,88 HRK
229824 VODOINSTALATER ŠIMO MAKAREVIĆ GRADIŠTE Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 31.467,35 HRK
151395 MATKOVIĆ ŠIMO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 16.386,44 HRK
512949 ANTUN STOJANOVIĆ Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 11.174,47 HRK
41958 JOVANOVAC IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 8.405,89 HRK
53743 BABOSELAC MARTA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 64.998,30 HRK
53788 NIJE PRIMJENJIVO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 3.201,95 HRK
53810 BAGIĆ MARKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 33.024,48 HRK
501606 MIKINAC MARKO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 362.723,60 HRK
43273 JOVANOVAC IVICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 29.414,19 HRK
123619 IVANŠIĆ ĐURO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 11.583,64 HRK
33633 PARAŠILOVAC JOSIP Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 161.106,65 HRK
29919 MIKINAC JOSIP Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 45.637,76 HRK
29938 MIKINAC KATA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 13.373,48 HRK
56150 BOBOŠEVIĆ MARTIN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 21.975,16 HRK
179992 MATAKOVIĆ KATARINA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 7.878,74 HRK
145531 MATINAC ĐURO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 142.999,19 HRK
219602 ŠPIKO ALEN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 20.390,83 HRK
211214 ŠPIKO VERICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 35.165,22 HRK
26755 PETKOVIĆ IVAN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 38.692,80 HRK
26788 POPOVIĆ JOSIP Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 35.562,06 HRK
26904 SARIĆ FRANJO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 29.260,68 HRK
150219 PARAŠILOVAC FRANJO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 10.704,67 HRK
35093 KONJAREVIĆ ANDRIJA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 158.083,62 HRK
208515 ŽIVKOVIĆ MARTIN Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 120.800,15 HRK
175305 BABOSELAC MATO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 15.664,30 HRK
142428 SARIĆ ĐURO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 20.050,74 HRK
277009 FILIPOVIĆ JELA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 21.346,37 HRK
112354 IVANŠIĆ PAVAO Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 8.318,87 HRK
112507 MATAKOVIĆ MARIJA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 24.914,93 HRK
140437 NIKOLIĆ MARICA Gradište Vukovarsko-srijemska 2016 28.455,15 HRK
Ukupno rezultata 160