Isplate za financijsku godinu 2016.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
510630 IGOR PAVLIŠA Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska 2016 5.982,28 HRK
510873 NIJE PRIMJENJIVO Oprtalj Istarska 2016 4.350,36 HRK
511968 NIJE PRIMJENJIVO Stara Gradiška Brodsko-posavska 2016 86,06 HRK
513355 MIRJANA JAGAČIĆ Popovača Sisačko-moslavačka 2016 5.367,34 HRK
513505 STIPE SOKOLIĆ Gospić Ličko-senjska 2016 13.346,61 HRK
513662 GRADIMIR ĆAĆIĆ Osijek Osječko-baranjska 2016 15.626,49 HRK
508593 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka 2016 750,00 HRK
508633 NIJE PRIMJENJIVO Slivno Dubrovačko-neretvanska 2016 750,00 HRK
508767 NIJE PRIMJENJIVO Hrvatska Kostajnica Sisačko-moslavačka 2016 313,08 HRK
508902 NIJE PRIMJENJIVO Breznički Hum Varaždinska 2016 216,30 HRK
510586 NIJE PRIMJENJIVO Janjina Dubrovačko-neretvanska 2016 2.964,33 HRK
510800 NIJE PRIMJENJIVO Sveti Ivan Zelina Zagrebačka 2016 4.629,88 HRK
510902 DALIBOR TUČEK Daruvar Bjelovarsko-bilogorska 2016 47.935,29 HRK
510976 NIJE PRIMJENJIVO Senj Ličko-senjska 2016 4.224,14 HRK
511262 DEJAN BREZINA Kutjevo Požeško-slavonska 2016 5.593,98 HRK
511531 MARKO ŠPEHAR Staro Petrovo Selo Brodsko-posavska 2016 21.855,11 HRK
511720 IGOR ČURJAK Karlovac Karlovačka 2016 22.509,92 HRK
511812 ANTONIO LISAK Donja Stubica Krapinsko-zagorska 2016 19.233,59 HRK
511979 NIJE PRIMJENJIVO Ivanska Bjelovarsko-bilogorska 2016 2.641,37 HRK
514904 ZLATKO SINKOVIĆ Mihovljan Krapinsko-zagorska 2016 8.676,20 HRK
515020 NIJE PRIMJENJIVO Pašman Zadarska 2016 1.838,82 HRK
515299 NIJE PRIMJENJIVO Hvar Splitsko-dalmatinska 2016 1.263,18 HRK
515714 NIJE PRIMJENJIVO Zadar Zadarska 2016 2.274,45 HRK
510610 KATARINA NOVAČKI Dugo Selo Zagrebačka 2016 7.701,66 HRK
510777 NIJE PRIMJENJIVO Stari Jankovci Vukovarsko-srijemska 2016 2.134,21 HRK
511103 GORDANA KNEŽEVIĆ Vrbje Brodsko-posavska 2016 6.827,84 HRK
511278 NIKOLA KLIPIĆ Sunja Sisačko-moslavačka 2016 10.667,10 HRK
511098 NIJE PRIMJENJIVO Novigrad Podravski Koprivničko-križevačka 2016 4.845,89 HRK
511652 NIKOLA SUNAJKO Udbina Ličko-senjska 2016 39.289,44 HRK
511859 NIJE PRIMJENJIVO Ogulin Karlovačka 2016 1.462,23 HRK
511885 IVANA MARJANOVIĆ Trnava Osječko-baranjska 2016 30.619,58 HRK
511942 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2016 621,94 HRK
513197 DRAŽEN VRBANEK Karlovac Karlovačka 2016 22.130,00 HRK
513840 NIJE PRIMJENJIVO Belišće Osječko-baranjska 2016 432,58 HRK
514264 DRAGANA SENTIVANAC Borovo Vukovarsko-srijemska 2016 10.374,16 HRK
514558 API GREEN J.D.O.O. Ivankovo Vukovarsko-srijemska 2016 32.600,00 HRK
514624 NIJE PRIMJENJIVO Dubrava Zagrebačka 2016 2.952,14 HRK
514677 BLAŽIMIR CRNKOVIĆ Mrkopalj Primorsko-goranska 2016 7.235,36 HRK
514769 NIJE PRIMJENJIVO Velika Kopanica Brodsko-posavska 2016 2.120,47 HRK
514911 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2016 3.536,66 HRK
515713 KIKO - MORSKI RIBOLOV Umag Istarska 2016 5.511,47 HRK
512824 IVAN PETROVIĆ Podgorač Osječko-baranjska 2016 14.620,22 HRK
513200 NIJE PRIMJENJIVO Pirovac Šibensko-kninska 2016 3.309,14 HRK
513244 DRAGAN SUBOTIĆ Vukovar Vukovarsko-srijemska 2016 20.338,84 HRK
513325 VLADO MEDVED Cetingrad Karlovačka 2016 6.776,38 HRK
513634 NIJE PRIMJENJIVO Ozalj Karlovačka 2016 2.411,78 HRK
514111 TANJA SALONTAJI Vukovar Vukovarsko-srijemska 2016 24.264,19 HRK
514136 MEĐUNARODNA ASOCIJACIJA ZA EKONOMIKU I MENEDŽMENT U PRERADI DRVA I PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA "WOODEMA,I.A." Zagreb Grad Zagreb 2016 14.400,00 HRK
514252 DEJANA KUBIČEK Tompojevci Vukovarsko-srijemska 2016 15.783,57 HRK
514328 MLADEN MAUHAR Delnice Primorsko-goranska 2016 5.303,71 HRK
514511 ANTUN MARTINOVIĆ Štefanje Bjelovarsko-bilogorska 2016 5.598,32 HRK
514606 IVICA SMOLČIĆ Novi Vinodolski Primorsko-goranska 2016 10.330,12 HRK
514646 NIJE PRIMJENJIVO Štefanje Bjelovarsko-bilogorska 2016 1.909,99 HRK
495911 ŠIMIČIĆ MATO Novska Sisačko-moslavačka 2016 77.843,90 HRK
495979 NIJE PRIMJENJIVO Đakovo Osječko-baranjska 2016 3.206,95 HRK
496045 NIJE PRIMJENJIVO Petrinja Sisačko-moslavačka 2016 4.614,59 HRK
496069 TURIBAK IVANKA Jesenje Krapinsko-zagorska 2016 5.305,20 HRK
496088 PERKOVIĆ BEGIĆ IVANKA Udbina Ličko-senjska 2016 239.823,57 HRK
500242 KUHARIĆ JADRANKA Sveti Đurđ Varaždinska 2016 6.860,86 HRK
500361 MITROVIĆ JOSIP Cerna Vukovarsko-srijemska 2016 122.852,66 HRK
500493 NIJE PRIMJENJIVO Šandrovac Bjelovarsko-bilogorska 2016 2.657,57 HRK
500501 NIJE PRIMJENJIVO Orebić Dubrovačko-neretvanska 2016 4.506,66 HRK
500544 AGROPOL D.O.O. Vrbnik Primorsko-goranska 2016 48.328,68 HRK
500576 NIJE PRIMJENJIVO Zadar Zadarska 2016 3.609,96 HRK
500668 NIJE PRIMJENJIVO Orebić Dubrovačko-neretvanska 2016 2.450,48 HRK
500830 NIJE PRIMJENJIVO Rugvica Zagrebačka 2016 4.306,38 HRK
512526 TOMISLAV CRNKOVIĆ Brod Moravice Primorsko-goranska 2016 44.261,25 HRK
512829 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 629,44 HRK
495364 MRAZOVAC MILAN Petrinja Sisačko-moslavačka 2016 11.665,07 HRK
495387 POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO "DROŽĐEK" D.O.O. Petrijanec Varaždinska 2016 69.113,53 HRK
495631 PETRLIĆ MIROSLAV Križevci Koprivničko-križevačka 2016 54.370,35 HRK
495646 GRAD VINKOVCI Vinkovci Vukovarsko-srijemska 2016 10.500,00 HRK
495750 VULIN STANKO Vodice Šibensko-kninska 2016 5.482,41 HRK
495780 EGZOVALENTINA Drenovci Vukovarsko-srijemska 2016 79.956,09 HRK
495792 NIJE PRIMJENJIVO Galovac Zadarska 2016 4.443,69 HRK
516209 NIJE PRIMJENJIVO Donja Dubrava Međimurska 2016 189,46 HRK
516301 NIJE PRIMJENJIVO Kaštela Splitsko-dalmatinska 2016 320,00 HRK
516369 NIJE PRIMJENJIVO Semeljci Osječko-baranjska 2016 69,42 HRK
516394 NIJE PRIMJENJIVO Sali Zadarska 2016 29,24 HRK
516407 NIJE PRIMJENJIVO Obrovac Zadarska 2016 80,94 HRK
517638 NIJE PRIMJENJIVO Požega Požeško-slavonska 2016 461,82 HRK
508302 NIJE PRIMJENJIVO Novi Marof Varaždinska 2016 825,00 HRK
508386 NIJE PRIMJENJIVO Nuštar Vukovarsko-srijemska 2016 1.247,18 HRK
508462 NIJE PRIMJENJIVO Hrvace Splitsko-dalmatinska 2016 450,00 HRK
508463 NIJE PRIMJENJIVO Velika Gorica Zagrebačka 2016 861,84 HRK
508519 NIJE PRIMJENJIVO Krašić Zagrebačka 2016 735,28 HRK
508629 NIJE PRIMJENJIVO Hrvatska Kostajnica Sisačko-moslavačka 2016 423,60 HRK
508661 NIJE PRIMJENJIVO Velika Gorica Zagrebačka 2016 432,00 HRK
508763 NIJE PRIMJENJIVO Križ Zagrebačka 2016 617,08 HRK
508870 NIJE PRIMJENJIVO Požega Požeško-slavonska 2016 1.786,72 HRK
508889 NIJE PRIMJENJIVO Požega Požeško-slavonska 2016 1.000,00 HRK
502912 NIJE PRIMJENJIVO Josipdol Karlovačka 2016 3.055,79 HRK
502973 HALAŠ SANDI Kutina Sisačko-moslavačka 2016 296.163,19 HRK
515793 OBRT SANDRO Pula Istarska 2016 14.848,21 HRK
515802 NIJE PRIMJENJIVO Maruševec Varaždinska 2016 1.557,80 HRK
516370 NIJE PRIMJENJIVO Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska 2016 1.875,00 HRK
516423 NIJE PRIMJENJIVO Čeminac Osječko-baranjska 2016 41,67 HRK
516454 NIJE PRIMJENJIVO Osijek Osječko-baranjska 2016 625,00 HRK
516497 NIJE PRIMJENJIVO Jastrebarsko Zagrebačka 2016 862,98 HRK
507170 NIJE PRIMJENJIVO Pula Istarska 2016 1.099,98 HRK
Ukupno rezultata 103194