Isplate za financijsku godinu 2016.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
508672 NIJE PRIMJENJIVO Vrbovec Zagrebačka 2016 569,22 HRK
508764 NIJE PRIMJENJIVO Viljevo Osječko-baranjska 2016 360,00 HRK
508814 NIJE PRIMJENJIVO Sinj Splitsko-dalmatinska 2016 973,30 HRK
508830 NIJE PRIMJENJIVO Glina Sisačko-moslavačka 2016 1.344,00 HRK
508838 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 2.200,00 HRK
509007 NIJE PRIMJENJIVO Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 375,00 HRK
517318 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 300,00 HRK
517479 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 476,74 HRK
500333 IZBOR PRIRODE D.O.O. Vojnić Karlovačka 2016 9.637,37 HRK
500358 NIJE PRIMJENJIVO Garčin Brodsko-posavska 2016 3.892,69 HRK
500365 NIJE PRIMJENJIVO Belica Međimurska 2016 3.901,37 HRK
500466 MARIO BRAČUN Zagreb Grad Zagreb 2016 6.324,77 HRK
500531 GOSPINAC D.O.O. Zagreb Grad Zagreb 2016 25.477,15 HRK
500574 NIJE PRIMJENJIVO Čabar Primorsko-goranska 2016 3.111,00 HRK
500633 ARONIJA D.O.O. Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 2016 8.996,90 HRK
500716 NIJE PRIMJENJIVO Požega Požeško-slavonska 2016 3.273,45 HRK
500717 NIJE PRIMJENJIVO Viljevo Osječko-baranjska 2016 1.475,47 HRK
500767 MIJATOVIĆ VLADO Vukovar Vukovarsko-srijemska 2016 19.551,43 HRK
502684 STJEPAN ĐURAJEC Legrad Koprivničko-križevačka 2016 17.514,19 HRK
502818 NIJE PRIMJENJIVO Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska 2016 663,83 HRK
502844 NIJE PRIMJENJIVO Donji Kraljevec Međimurska 2016 2.421,63 HRK
502859 POLOJ D.O.O. Barilović Karlovačka 2016 145.521,00 HRK
502900 ĐURO HORVAT Donji Kraljevec Međimurska 2016 13.629,15 HRK
502908 NIJE PRIMJENJIVO Petrinja Sisačko-moslavačka 2016 2.499,20 HRK
502910 JOHANNA TOMLJENOVIĆ Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska 2016 8.582,93 HRK
503033 OPĆINA MARTIJANEC Donji Martijanec Varaždinska 2016 50.000,00 HRK
503169 IVAN LUKANIĆ Bistra Zagrebačka 2016 7.152,50 HRK
503226 ŠEPČIĆ NENAD Našice Osječko-baranjska 2016 9.247,20 HRK
503227 VRAKIĆ FRANJO Nova Kapela Brodsko-posavska 2016 28.438,67 HRK
503302 MATKO CVITANOVIĆ Vođinci Vukovarsko-srijemska 2016 26.710,34 HRK
503368 PERUŠ TOMO Pisarovina Zagrebačka 2016 23.444,83 HRK
503486 TOMISLAV VUKELIĆ Karlovac Karlovačka 2016 17.359,78 HRK
503510 SLAVEK GRGAC Lekenik Sisačko-moslavačka 2016 8.350,23 HRK
503585 DARKO ROGAN Petrinja Sisačko-moslavačka 2016 19.324,59 HRK
494477 STOJANOVIĆ DARKO Velika Gorica Zagrebačka 2016 10.837,98 HRK
502646 PAULATIM 365 D.O.O. Zagreb Grad Zagreb 2016 5.639,78 HRK
502830 NIJE PRIMJENJIVO Korčula Dubrovačko-neretvanska 2016 4.358,54 HRK
502931 TREBOTIĆ NIKŠA Supetar Splitsko-dalmatinska 2016 17.556,61 HRK
503012 NIJE PRIMJENJIVO Mali Bukovec Varaždinska 2016 3.681,63 HRK
503216 NIJE PRIMJENJIVO Konavle Dubrovačko-neretvanska 2016 4.206,50 HRK
503246 MARCEL TKALČIĆ Koprivnica Koprivničko-križevačka 2016 5.523,21 HRK
503263 IVANA HORVAT Popovača Sisačko-moslavačka 2016 86.902,15 HRK
503264 LAZAR MARIJAN Đurđenovac Osječko-baranjska 2016 43.233,11 HRK
503357 MILICA MEDVEDOVIĆ Zagreb Grad Zagreb 2016 19.865,36 HRK
503481 NIJE PRIMJENJIVO Selnica Međimurska 2016 1.006,56 HRK
503531 NIJE PRIMJENJIVO Plaški Karlovačka 2016 4.720,44 HRK
503592 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 4.419,80 HRK
503607 FRANJO BIŠĆAN Zagorska Sela Krapinsko-zagorska 2016 5.242,51 HRK
503617 NIJE PRIMJENJIVO Klanjec Krapinsko-zagorska 2016 4.195,43 HRK
503651 BULJEVIĆ ĐURĐICA Supetar Splitsko-dalmatinska 2016 10.289,90 HRK
495486 BUSNOVAC ŽELJKO Požega Požeško-slavonska 2016 6.266,27 HRK
495704 VAVEDA D.O.O. Zagreb Grad Zagreb 2016 213.239,32 HRK
494613 SALAMUNIĆ NIKO Jelsa Splitsko-dalmatinska 2016 61.970,08 HRK
494762 NIJE PRIMJENJIVO Ogulin Karlovačka 2016 4.287,74 HRK
494864 FRIŠČIĆ DRAGO Donji Vidovec Međimurska 2016 11.834,68 HRK
495063 MAJNARIĆ DOMINIK Popovača Sisačko-moslavačka 2016 15.791,97 HRK
495148 SAŠA VIDOVIĆ Petrinja Sisačko-moslavačka 2016 6.170,46 HRK
495163 JAJTIĆ ANA Lobor Krapinsko-zagorska 2016 5.524,93 HRK
495164 NIJE PRIMJENJIVO Pregrada Krapinsko-zagorska 2016 1.413,32 HRK
495406 MARŠANIĆ BERISLAV Rijeka Primorsko-goranska 2016 12.503,14 HRK
495424 BUZINA BOŽENA Jesenje Krapinsko-zagorska 2016 8.256,18 HRK
495457 MAKSIMOVIĆ IGOR Osijek Osječko-baranjska 2016 16.716,91 HRK
495472 PIHIR ŽELJKO Kutina Sisačko-moslavačka 2016 14.022,90 HRK
495597 NIJE PRIMJENJIVO Zadar Zadarska 2016 3.986,23 HRK
503702 BLAŠKO KLARIČ Brod Moravice Primorsko-goranska 2016 12.812,14 HRK
503710 DUKOVAC ANTONIO Gospić Ličko-senjska 2016 62.355,73 HRK
503871 NIJE PRIMJENJIVO Nedelišće Međimurska 2016 2.735,35 HRK
503897 MILE KARAMARKO Zadar Zadarska 2016 12.369,30 HRK
495696 NIJE PRIMJENJIVO Vidovec Varaždinska 2016 3.988,12 HRK
495865 NIJE PRIMJENJIVO Josipdol Karlovačka 2016 4.797,95 HRK
509055 NIJE PRIMJENJIVO Sirač Bjelovarsko-bilogorska 2016 987,64 HRK
512573 NIJE PRIMJENJIVO Darda Osječko-baranjska 2016 2.245,06 HRK
513349 NIJE PRIMJENJIVO Karlovac Karlovačka 2016 4.535,18 HRK
513451 KAROLINA LUKIĆ Jagodnjak Osječko-baranjska 2016 5.209,56 HRK
510241 BORIS GLOŽINIĆ Ludbreg Varaždinska 2016 5.769,55 HRK
510374 JELENA KOKIR ADAMOVIĆ Karlovac Karlovačka 2016 8.862,67 HRK
510585 NIJE PRIMJENJIVO Kutina Sisačko-moslavačka 2016 1.000,00 HRK
510762 NIJE PRIMJENJIVO Gospić Ličko-senjska 2016 578,80 HRK
510937 DRAŽENKA ŽMUK Trnovec Bartolovečki Varaždinska 2016 7.847,72 HRK
511128 NIJE PRIMJENJIVO Marina Splitsko-dalmatinska 2016 673,08 HRK
511527 BRANKO BORŠIĆ Zagorska Sela Krapinsko-zagorska 2016 8.460,47 HRK
511689 MARIJA UREMOVIĆ Perušić Ličko-senjska 2016 18.606,96 HRK
505405 CIGROVSKI TONI Čađavica Virovitičko-podravska 2016 245.256,18 HRK
512226 NIJE PRIMJENJIVO Novska Sisačko-moslavačka 2016 648,90 HRK
512544 PAVAO MIHALEC Đelekovec Koprivničko-križevačka 2016 5.533,98 HRK
512728 NIJE PRIMJENJIVO Novi Marof Varaždinska 2016 2.416,51 HRK
512828 TOMISLAV KOKOT Jastrebarsko Zagrebačka 2016 9.107,57 HRK
513197 DRAŽEN VRBANEK Karlovac Karlovačka 2016 22.130,00 HRK
495776 ROGULJA DUBRAVKA Garešnica Bjelovarsko-bilogorska 2016 48.856,10 HRK
495809 AGRO LIPA 13 J.D.O.O. Zagreb Grad Zagreb 2016 6.717,38 HRK
495810 PERKOVIĆ ZDRAVKO Zagreb Grad Zagreb 2016 26.164,34 HRK
495828 SMILJAN DARKO Viljevo Osječko-baranjska 2016 6.631,45 HRK
496136 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 1.000,00 HRK
496236 BLAŽEVIĆ ILIJA Otok (Vinkovci) Vukovarsko-srijemska 2016 12.067,20 HRK
496238 TRKULJA HRVOJE Petlovac Osječko-baranjska 2016 5.129,91 HRK
496386 GUDEC IVAN Zagreb Grad Zagreb 2016 5.307,88 HRK
496387 HUKLEK MARIO Zagreb Grad Zagreb 2016 12.292,74 HRK
496437 MARKO MILOBARA Zagreb Grad Zagreb 2016 10.617,63 HRK
496520 SERTIĆ ANTUN Brodski Stupnik Brodsko-posavska 2016 9.511,13 HRK
496564 NIJE PRIMJENJIVO Donja Stubica Krapinsko-zagorska 2016 3.955,38 HRK
Ukupno rezultata 103194