Isplate za financijsku godinu 2016.

Kod Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
506120 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 4.605,91 HRK
506167 NIJE PRIMJENJIVO Kaštela Splitsko-dalmatinska 2016 99,17 HRK
512457 NIJE PRIMJENJIVO Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska 2016 4.374,36 HRK
512624 NIJE PRIMJENJIVO Ivanić-Grad Zagrebačka 2016 3.313,07 HRK
495776 ROGULJA DUBRAVKA Garešnica Bjelovarsko-bilogorska 2016 48.856,10 HRK
515720 SAMPEI MORSKI RIBOLOV Umag Istarska 2016 7.780,46 HRK
516030 NIJE PRIMJENJIVO Dugo Selo Zagrebačka 2016 645,60 HRK
516446 NIJE PRIMJENJIVO Kumrovec Krapinsko-zagorska 2016 436,48 HRK
516595 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU "ALBA" Labin Istarska 2016 152.220,22 HRK
506520 NIJE PRIMJENJIVO Zlatar Krapinsko-zagorska 2016 3.829,70 HRK
506938 NADA GALINOVIĆ Valpovo Osječko-baranjska 2016 14.289,69 HRK
507089 KOVAČEVIĆ VINKO Oprisavci Brodsko-posavska 2016 5.695,08 HRK
507138 IVANA MARGETIĆ Breznica Varaždinska 2016 10.578,95 HRK
507237 POSLOVNI CENTAR "JAPA" Čakovec Međimurska 2016 10.054,03 HRK
508292 NIJE PRIMJENJIVO Čakovec Međimurska 2016 700,00 HRK
508591 NIJE PRIMJENJIVO Križevci Koprivničko-križevačka 2016 250,00 HRK
508592 NIJE PRIMJENJIVO Štrigova Međimurska 2016 1.000,00 HRK
508716 NIJE PRIMJENJIVO Buzet Istarska 2016 388,08 HRK
508832 NIJE PRIMJENJIVO Buzet Istarska 2016 576,00 HRK
508849 NIJE PRIMJENJIVO Buzet Istarska 2016 446,58 HRK
509016 NIJE PRIMJENJIVO Labin Istarska 2016 302,18 HRK
509026 NIJE PRIMJENJIVO Karlovac Karlovačka 2016 1.297,82 HRK
509058 NIJE PRIMJENJIVO Pazin Istarska 2016 173,14 HRK
495809 AGRO LIPA 13 J.D.O.O. Zagreb Grad Zagreb 2016 6.717,38 HRK
495810 PERKOVIĆ ZDRAVKO Zagreb Grad Zagreb 2016 26.164,34 HRK
495828 SMILJAN DARKO Viljevo Osječko-baranjska 2016 6.631,45 HRK
496136 NIJE PRIMJENJIVO Zagreb Grad Zagreb 2016 1.000,00 HRK
496236 BLAŽEVIĆ ILIJA Otok (Vinkovci) Vukovarsko-srijemska 2016 12.067,20 HRK
496238 TRKULJA HRVOJE Petlovac Osječko-baranjska 2016 5.129,91 HRK
496386 GUDEC IVAN Zagreb Grad Zagreb 2016 5.307,88 HRK
496387 HUKLEK MARIO Zagreb Grad Zagreb 2016 12.292,74 HRK
496437 MARKO MILOBARA Zagreb Grad Zagreb 2016 10.617,63 HRK
496520 SERTIĆ ANTUN Brodski Stupnik Brodsko-posavska 2016 9.511,13 HRK
496564 NIJE PRIMJENJIVO Donja Stubica Krapinsko-zagorska 2016 3.955,38 HRK
496830 NIJE PRIMJENJIVO Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska 2016 4.034,23 HRK
496906 BAKOV SINIŠA Špišić Bukovica Virovitičko-podravska 2016 49.735,33 HRK
514705 MILE BUTKOVIĆ Gospić Ličko-senjska 2016 13.424,70 HRK
410074 CAFUK JASNA Gola Koprivničko-križevačka 2016 19.583,82 HRK
410736 HANAČEK VLADIMIR Gradec Zagrebačka 2016 17.011,93 HRK
410852 PERKOVIĆ TOMISLAV Sisak Sisačko-moslavačka 2016 10.076,84 HRK
412272 BORKO FRANJICA Donji Martijanec Varaždinska 2016 5.015,65 HRK
425398 KATARINA SEGINJ Kloštar Podravski Koprivničko-križevačka 2016 22.451,18 HRK
426467 HORVAT MARIJA Varaždinske Toplice Varaždinska 2016 14.288,20 HRK
431900 MATIJAŠ IVO Marina Splitsko-dalmatinska 2016 6.889,65 HRK
431965 JOSIP ŠAŠKO Preseka Zagrebačka 2016 15.836,88 HRK
432448 BUVINIĆ ZDENKA Pučišća Splitsko-dalmatinska 2016 24.849,19 HRK
433042 BOJAN SEVEROVIĆ Rasinja Koprivničko-križevačka 2016 227.760,58 HRK
435307 MARIJA JERČIĆ Pučišća Splitsko-dalmatinska 2016 30.606,48 HRK
435568 VLAHOVIĆ MARIJA Jalžabet Varaždinska 2016 8.409,49 HRK
499374 NIJE PRIMJENJIVO Novska Sisačko-moslavačka 2016 3.943,62 HRK
499507 NIJE PRIMJENJIVO Virovitica Virovitičko-podravska 2016 4.080,91 HRK
499627 BANOVIĆ BARŠUN NIKOLINA Velika Požeško-slavonska 2016 17.320,91 HRK
499633 ŽARKO ŠULJIĆ Novalja Ličko-senjska 2016 15.247,77 HRK
499667 GAZDA NIKOLA Nova Rača Bjelovarsko-bilogorska 2016 9.594,60 HRK
499786 MORSKI RIBOLOV, VL. TOMISLAV PIŠKOR Novigrad Istarska 2016 18.315,64 HRK
499833 NIJE PRIMJENJIVO Komiža Splitsko-dalmatinska 2016 3.943,04 HRK
499842 SIMONA RAUS Štrigova Međimurska 2016 5.923,95 HRK
499910 ČAČIĆ ILIJA Županja Vukovarsko-srijemska 2016 24.158,80 HRK
511969 NIJE PRIMJENJIVO Stara Gradiška Brodsko-posavska 2016 86,06 HRK
505351 ROBERT ŠĆETAR Đurđenovac Osječko-baranjska 2016 14.447,39 HRK
505391 BRIGITA LEVAK Kršan Istarska 2016 37.501,45 HRK
505407 IVAN JURIŠEK Pitomača Virovitičko-podravska 2016 23.741,44 HRK
505424 MILIĆ IVAN Unešić Šibensko-kninska 2016 36.183,66 HRK
505450 DENIS BUKVIĆ Bednja Varaždinska 2016 7.577,94 HRK
505475 STIPO KOKANOVIĆ Bukovlje Brodsko-posavska 2016 6.457,39 HRK
505516 DANE POZNANOVIĆ Udbina Ličko-senjska 2016 8.890,18 HRK
505574 KATARINA JALŽABETIĆ Križevci Koprivničko-križevačka 2016 19.182,96 HRK
505634 NIJE PRIMJENJIVO Maruševec Varaždinska 2016 3.058,57 HRK
505794 KONTEJNER D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Krapina Krapinsko-zagorska 2016 65.951,63 HRK
505860 ĐUREC IVAN Kalnik Koprivničko-križevačka 2016 24.515,53 HRK
505875 PETAR RELJANOVIĆ Ružić Šibensko-kninska 2016 13.561,15 HRK
505911 NIJE PRIMJENJIVO Strizivojna Osječko-baranjska 2016 2.270,81 HRK
505985 STJEPAN ADRIĆ Đakovo Osječko-baranjska 2016 6.121,23 HRK
506168 NIJE PRIMJENJIVO Donji Kraljevec Međimurska 2016 3.813,38 HRK
496547 NIJE PRIMJENJIVO Ferdinandovac Koprivničko-križevačka 2016 3.010,92 HRK
414018 NIJE PRIMJENJIVO Varaždin Varaždinska 2016 2.764,48 HRK
416710 NIJE PRIMJENJIVO Varaždin Varaždinska 2016 3.043,56 HRK
417539 KOCH KRISTIJAN Popovača Sisačko-moslavačka 2016 21.138,21 HRK
418607 LUKAČIĆ MIRJANA Križevci Koprivničko-križevačka 2016 23.407,82 HRK
418676 NIJE PRIMJENJIVO Podbablje Splitsko-dalmatinska 2016 4.226,75 HRK
419577 ORLIĆ MILJENKO Sveti Ivan Žabno Koprivničko-križevačka 2016 11.167,89 HRK
419746 DABIĆ ANA Dežanovac Bjelovarsko-bilogorska 2016 19.125,47 HRK
420087 MAKAR KREŠO Belica Međimurska 2016 13.196,10 HRK
423545 NIJE PRIMJENJIVO Jelsa Splitsko-dalmatinska 2016 3.741,19 HRK
424548 BULJAN MILAN Sinj Splitsko-dalmatinska 2016 8.235,08 HRK
425693 NIJE PRIMJENJIVO Benkovac Zadarska 2016 1.571,21 HRK
509213 NIJE PRIMJENJIVO Vrbovec Zagrebačka 2016 419,62 HRK
509289 VOJISLAV STANIMIROVIĆ Vukovar Vukovarsko-srijemska 2016 32.270,10 HRK
509365 MARENČIĆ RENATA Sveti Petar Orehovec Koprivničko-križevačka 2016 25.412,07 HRK
510149 NIJE PRIMJENJIVO Slivno Dubrovačko-neretvanska 2016 2.147,60 HRK
510284 AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU Zagreb Grad Zagreb 2016 621.609,23 HRK
510399 IVAN BLAŽONA Mala Subotica Međimurska 2016 9.260,67 HRK
496779 HERENČIĆ GORAN Ludbreg Varaždinska 2016 6.959,42 HRK
496837 SABO DAVID Špišić Bukovica Virovitičko-podravska 2016 8.313,79 HRK
496882 NIJE PRIMJENJIVO Knin Šibensko-kninska 2016 457,48 HRK
496913 EKO FARMA, POLJOPRIVREDNI OBRT Krnjak Karlovačka 2016 50.668,53 HRK
496922 FRANKOVIĆ IGOR Sveta Nedelja Istarska 2016 18.522,03 HRK
408545 MIRČIĆ RANKA Podravska Moslavina Osječko-baranjska 2016 12.947,16 HRK
408621 NIMAC LJUBICA Lišane Ostrovičke Zadarska 2016 8.061,20 HRK
408673 JOVANOVAC ĐURO Bošnjaci Vukovarsko-srijemska 2016 40.045,15 HRK
Ukupno rezultata 103194