• Naziv: JERKOVIĆ MIRJANA
  • Naselje: Čemernica Lonjska, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JERKOVIĆ MIRJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 152,17 HRK 608,08 HRK
JERKOVIĆ MIRJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.088,21 HRK 903,97 HRK
JERKOVIĆ MIRJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.474,01 HRK 2.056,66 HRK
JERKOVIĆ MIRJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 927,16 HRK 1.328,16 HRK
JERKOVIĆ MIRJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.344,47 HRK 2.866,94 HRK
JERKOVIĆ MIRJANA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
JERKOVIĆ MIRJANA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.481,25 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.217,27 HRK 7.763,81 HRK