• Naziv: POSLON IVAN
  • Naselje: Petrovsko, 49234
  • Grad/Općina: Petrovsko
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POSLON IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 50,94 HRK 203,61 HRK
POSLON IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 245,42 HRK 1.390,72 HRK
POSLON IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
POSLON IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 488,88 HRK 680,32 HRK
POSLON IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 330,89 HRK 473,96 HRK
POSLON IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 431,14 HRK 948,45 HRK
Ukupno 2.066,36 HRK 4.155,68 HRK