• Naziv: ĐUNĐUŠ STJEPAN
  • Naselje: Bukevje, 10382
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐUNĐUŠ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 131,13 HRK 524,05 HRK
ĐUNĐUŠ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.403,99 HRK 1.969,49 HRK
ĐUNĐUŠ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.099,11 HRK 1.574,51 HRK
ĐUNĐUŠ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.251,96 HRK 2.734,40 HRK
Ukupno 3.886,19 HRK 6.802,45 HRK