• Naziv: ŠILJIĆ MATE
  • Naselje: Vis, 21480
  • Grad/Općina: Vis
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠILJIĆ MATE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 60,72 HRK 242,59 HRK
ŠILJIĆ MATE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 199,23 HRK 1.128,93 HRK
ŠILJIĆ MATE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 582,62 HRK 811,07 HRK
ŠILJIĆ MATE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 392,57 HRK 562,34 HRK
ŠILJIĆ MATE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 513,74 HRK 1.130,43 HRK
Ukupno 1.748,88 HRK 3.875,36 HRK