• Naziv: MICAK MLADEN
  • Naselje: Marija Bistrica, 49246
  • Grad/Općina: Marija Bistrica
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MICAK MLADEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 151,40 HRK 604,90 HRK
MICAK MLADEN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 654,04 HRK 3.706,43 HRK
MICAK MLADEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.453,00 HRK 2.022,81 HRK
MICAK MLADEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 944,01 HRK 1.352,23 HRK
MICAK MLADEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.281,57 HRK 2.819,67 HRK
Ukupno 4.484,02 HRK 10.506,04 HRK