• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kunišinci, 31555
  • Grad/Općina: Marijanci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 46,85 HRK 187,32 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 498,19 HRK 703,90 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 357,07 HRK 511,42 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 447,41 HRK 981,24 HRK
Ukupno 1.349,52 HRK 2.383,88 HRK