• Naziv: NOVAKOVIĆ KATICA
  • Naselje: Donja Obreška, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NOVAKOVIĆ KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 464,71 HRK 1.857,11 HRK
NOVAKOVIĆ KATICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 8.685,35 HRK 7.459,28 HRK
NOVAKOVIĆ KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.496,28 HRK 6.287,11 HRK
NOVAKOVIĆ KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.932,85 HRK 2.768,77 HRK
NOVAKOVIĆ KATICA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 1.413,97 HRK 1.413,97 HRK
NOVAKOVIĆ KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.992,45 HRK 8.755,76 HRK
NOVAKOVIĆ KATICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 848,82 HRK 0,00 HRK
NOVAKOVIĆ KATICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 6.823,43 HRK 0,00 HRK
Ukupno 28.657,86 HRK 28.542,00 HRK