• Naziv: VARGA IVAN
  • Naselje: Vularija, 40322
  • Grad/Općina: Orehovica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VARGA IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 201,59 HRK 805,68 HRK
VARGA IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 44,09 HRK 400,77 HRK
VARGA IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.952,71 HRK 2.725,07 HRK
VARGA IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.233,76 HRK 1.767,29 HRK
VARGA IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.731,94 HRK 3.798,38 HRK
Ukupno 5.164,09 HRK 9.497,19 HRK