• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donja Obreška, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 112,80 HRK 31,81 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 145,24 HRK 0,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 75,76 HRK 0,00 HRK
Ukupno 333,80 HRK 31,81 HRK