• Naziv: MARIČIĆ MILAN
  • Naselje: Čemernica Lonjska, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIČIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 86,04 HRK 343,77 HRK
MARIČIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 919,41 HRK 1.291,97 HRK
MARIČIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 586,94 HRK 840,81 HRK
MARIČIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 821,10 HRK 1.793,47 HRK
Ukupno 2.413,49 HRK 4.270,02 HRK