• Naziv: HERCEG ANKA
  • Naselje: Lijevi Dubrovčak, 10316
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HERCEG ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 83,88 HRK 335,03 HRK
HERCEG ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 897,02 HRK 1.259,27 HRK
HERCEG ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 570,17 HRK 816,74 HRK
HERCEG ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 800,42 HRK 1.748,19 HRK
Ukupno 2.351,49 HRK 4.159,23 HRK